Touhou 14: Double Dealing Character/Benben Tsukumo